Faculty

 • JIANG Xuejun
  Associate Professor
 • TIAN Guoliang
  Professor
 • YANG Lili
  教授
 • CHEN Xin
  Associate Professor
 • SHAO Qiman
  Chair Professor
  Department Head
 • CHEUNG Siu Hung
  Professor
 • LI Zeng
  助理教授
 • MA Yifang
  Assistant Professor
 • XU Cong
  Visiting Assistant Professor