Faculty

 • CHEN Yongshun
  Chair professor
  National Science Fund for Distinguished Young Scholars
  Dean
 • ZHANG Chuanlun
  Chair Professor
  Vice Dean
 • XU Jingping
  Professor
  Taishan scholar
  Vice Dean
 • LIU Qingsong
  Chair Professor
  National Science Fund for Distinguished Young Scholars
  (中文) 党支部书记
 • YANG Ting
  Professor
  Pujiang Talent
 • GUO Zhen
  Assistant Professor
 • LI Xinxin
  Assistant Professor
 • CHOU Yu-Min
  Assistant Professor
 • LI Ying
  Assistant Professor
 • LIU Zhiqiang
  Assistant Professor
 • CHEN Jianfei
  Chair professor
 • ZENG Zhirui
  Assistant Professor
 • Jason Phipps Morgan
  Chair professor
 • FENG Xingya
  Assistant Professor
 • HOU Chao
  Associate Professor
 • Yu Yong
  Research Assistant Professor
 • Zhang Chen
  Research Assistant Professor
 • Linli
  Research Professor
 • WANG Yuze
  Assistant Professor
 • FU Yong
  Assistant Professor
 • FENG Weiqiang
  Assistant Professor