Faculty

 • ZHOU Yongming
  Chair Professor
  Vice Dean of the Depatrment
 • TANG Jigen
  Chair Professor
 • WANG Xiaokui
  Professor
 • ZHANG Jinghong
  Associate Professor
 • YUAN Changgeng
  Assistant Professor
 • Raymond Yu Wang
  Associate Professor